Αυτή την εβδομάδα προβάλλουμε τα τελευταία νέα των Windows Mixed Reality, γιορτάζοντας την κυκλοφορία του Forza Motorsport 7 και παρουσιάζοντας έναν τρόπο αποτελεσματικότερης εργασίας στο Outlook.