Αυτή την εβδομάδα στα Windows: Windows Mixed Reality Headsets, HP, Forza Motorsport 7, Ultimate TV Guide

Αυτή την εβδομάδα προβάλλουμε τα τελευταία νέα των Windows Mixed Reality, γιορτάζοντας την κυκλοφορία του Forza Motorsport 7 και παρουσιάζοντας έναν τρόπο αποτελεσματικότερης εργασίας στο Outlook.
%d bloggers like this: