Νέα σποτάκια απο την Apple όπου εστιάζει στα χαρακτηριστικά και τη χρήση της κάμερας του iPhone 6S καθώς και στη Siri τη ψηφιακή σας βοηθό! Δείτε τα παρακάτω.

https://www.youtube.com/watch?v=N_r349riLEE

https://www.youtube.com/watch?v=oLcz6IfecaA

https://www.youtube.com/watch?v=RAK-X4qt7_E