Κυριαρχήστε στους εχθρούς σας και κερδίστε την ευνοϊκή θέση του κοινού με το Gladiator Gear Pack. Αυτό το πακέτο διαθέτει τα Spaniard’s Armor, the Palladium shield, Hercules’ Gladius (Sword), Labrys (Heavy Blade) και Neptune’s Grasp (Spear).