Στο Bravo Team είναι όλα ή τίποτα. Ένα παιχνίδι αντίδρασης, έντονης μάχης και τακτικής λήψης αποφάσεων κάθε δευτερόλεπτο.