Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να δείτε τα νέα εργαλεία για τους προγραμματιστές που φέρνει ο Chrome 67.

  • Search Across Network Headers
  • Copy As Fetch
  • Stop Infinite Loops
  • CSS Variable Previews
  • Audits Panel Updates
  • Performance Panel Updates
  • Certificate Transparency
  • UI Updates
  • Bonus Tip! Animations Inspector + Layers Panel