Η GCC Hellas ανακοινώνει καινοτόμες λύσεις cognitive cloud networking για μεγάλα data centers και περιβάλλοντα campus

Arista Networks: Data Center – Cloud Networking – Campus - Security

GCC Hellas Logo
Η GCC Hellas, επίσημος διανομέας των λύσεων της Arista Networks σε Ελλάδα και Κύπρο ανακοινώνει καινοτόμες λύσεις cognitive cloud networking για μεγάλα data centers και περιβάλλοντα campus.

Η Arista Networks ως μία πρωτοπόρος εταιρεία σε υπηρεσίες cognitive cloud networking για μεγάλα data centers και περιβάλλοντα campus, διαθέτει ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων, στο οποίο συμπεριλαμβάνει νέες πλατφόρμες Wi-Fi και POE Leaf Switches,  για βελτιωμένες λύσεις ασφάλειας και πιο απλοποιημένες και αυτοματοποιημένες μεταφορές των workflows. Αυτές οι νέες δυνατότητες φέρνουν βελτιωμένη απόδοση και μείωση των λειτουργικών εξόδων, έχοντας βάση τις σύγχρονες αρχές δικτύωσης cloud.

Οι αρχές του Arista Cognitive Cloud Networking

Τα cognitive campus workspaces της Arista είναι ένα data driven μοντέλο, το οποίο, συνδυάζει σε ένα ενιαίο dashboard τόσο το wired όσο και το wireless edge για την επόμενη zero-touch γενιά, που βασίζεται σε τρεις αρχές:

Universal Cloud Network – Προσφέρεται ως εναλλακτική λύση στις εύθραυστες λύσεις των παραδοσιακών κατασκευαστών. Το Arista UCN είναι ανοιχτό, βασισμένο σε υπάρχοντα πρότυπα και εστιάζει σε αρχές ελέγχου που βασίζονται σε λογισμικό. Η αρχιτεκτονική Spline™ της Arista, χρησιμοποιεί ως ραχοκοκαλιά, σειρές μοντέλων όπως τη 720XP POE, τη σειρά 750 leaf switches, καθώς και πλατφόρμες Wi-Fi και ενοποιεί τα επίπεδα του campus σε απλούστερες τοπολογίες μειώνοντας το κόστος και βελτιώνοντας την αξιοπιστία.

 • Cognitive Management Plane – Υπάρχει ένα τεράστιο κενό ως προς το επίπεδο διαχείρισης και μία ανάγκη για data-driven αναλύσεις. Η Arista πιστεύει ότι μπορεί να εφαρμοστεί ένα κοινό μοντέλο, εξοικονομώντας λειτουργικά κόστη. Το Cognitive Management Plane, που βασίζεται στο Arista CloudVision, είναι ένας data-driven χώρος αποθήκευσης για αυτοματοποιημένες ενέργειες σε όλες τις αναλύσεις δικτύου (network analytics). Η γνωστική διαχείριση ή (Cognitive management) χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη με σκοπό τον εντοπισμό της βασικής αιτίας των σφαλμάτων, καθώς και την παρακολούθηση της εμπειρίας του χρήστη.

Securing The Campus – Η ασφάλεια του campus απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση τόσο για το segmentation, encryption, device compliance και auditing, όσο και για την ενοποίηση υπηρεσιών  με τους συνεργάτες ασφαλείας της Arista. Η Arista παρέχει αυτές τις δυνατότητες μέσω του EOS και του Cloud Vision. Tο CloudVision παρέχει γραφικές αναλύσεις με πληροφορίες ροής όπως για παράδειγμα το ποιος μιλά σε ποιον, απλοποιώντας το  visualization των workloads του campus.

Το μοντέλο της Arista στηρίζεται σε καινοτομίες που βασίζονται σε Artificial Intelligence (AI) για τα network analytics και τους αυτοματισμούς. Συλλέγει δεδομένα ροής σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας API που βασίζονται σε προγνωστικά πρότυπα, προσφέροντας προληπτική επίλυση σφαλμάτων και βαθιά ανάλυση των απειλών του δικτύου σε συσκευές IoT, χρήστες και endpoint.