Το 2017, ο κόσμος ρώτησε “πώς”. Ερωτήσεις όπως το πώς να συμμετάσχετε στον στρατό, πώς να τρέξετε ένα γραφείο, πώς να κάνετε μια διαμαρτυρία, πώς να είστε καλός γονέας και πώς να είστε πυροσβέστης ρωτήθηκαν περισσότερο από ποτέ . Εξερευνήστε τις στιγμές που διαμορφώθηκαν το έτος στη διεύθυνση http://google.com/2017