Το Last Encounter είναι ένα  twin-stick roguelike arcade style shooter που εξελίσσεται στο βαθύ διάστημα, ακολουθώντας μια ομάδα ηρώων που προσπαθούν να αποτρέψουν το αναπόφευκτο.