Η Meta εγκαινιάζει σχέδια συνδρομής χωρίς διαφημίσεις για το Facebook και το Instagram στην Ευρώπη

Meta

Η Meta εισήγαγε μια νέα επιλογή συνδρομής στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και την Ελβετία για να τηρεί τους εξελισσόμενους κανονισμούς στην περιοχή.

Από το Νοέμβριο, οι κάτοικοι αυτών των περιοχών που χρησιμοποιούν το Facebook ή το Instagram μπορούν να επιλέξουν μεταξύ δωρεάν υπηρεσιών που υποστηρίζονται από διαφημίσεις ή συνδρομής για την κατάργηση διαφημίσεων. Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, τα δεδομένα χρήστη δεν θα χρησιμοποιηθούν για διαφημιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με τη Meta.

Η Meta υποστηρίζει ένα Διαδίκτυο που υποστηρίζεται από διαφημίσεις

Η Meta τονίζει την πίστη της σε ένα Διαδίκτυο που υποστηρίζεται από διαφημίσεις που παρέχει στους χρήστες πρόσβαση σε εξατομικευμένες υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τις οικονομικές τους συνθήκες.

Αυτό το μοντέλο βοηθά επίσης τις μικρές επιχειρήσεις να προσεγγίσουν πιθανούς πελάτες, να προωθήσουν την επιχειρηματική ανάπτυξη και να τονώσουν την οικονομική επέκταση στην Ευρώπη.

Παρά τη νέα προσφορά συνδρομής, η Meta παραμένει προσηλωμένη στο να υποστηρίζει ένα Διαδίκτυο που υποστηρίζεται από διαφημίσεις, με σεβασμό στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Μετάβαση στη Βάση συναίνεσης GDPR

Τον Αύγουστο, η Meta ανακοίνωσε την πρόθεσή της να μετακινήσει χρήστες στην ΕΕ, τον ΕΟΧ και την Ελβετία στη βάση «Συναίνεσης» του GDPR για την επεξεργασία δεδομένων που συλλέγονται στις πλατφόρμες τους για διαφημίσεις.

Αυτή η προσαρμογή αντιμετωπίζει τις αναδυόμενες ρυθμιστικές απαιτήσεις ως απάντηση στην ερμηνεία του GDPR από την Ιρλανδική Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων και τον επικείμενο νόμο για τις ψηφιακές αγορές.

Η επιλογή συνδρομής της Meta για μια εμπειρία χωρίς διαφημίσεις ευθυγραμμίζεται με τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές απαιτήσεις και παρέχει στους χρήστες επιλογές. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει αυτό το μοντέλο συνδρομής ως έγκυρη μορφή συναίνεσης για υπηρεσίες που χρηματοδοτούνται από διαφημίσεις.

Έλεγχος χρήστη πάνω στη διαφημιστική εμπειρία

Η Meta διαβεβαιώνει ότι οι χρήστες που επιλέγουν τη δωρεάν επιλογή δεν θα αντιμετωπίσουν καμία αλλαγή στην υπηρεσία τους. Θα έχουν πρόσβαση σε εργαλεία όπως Προτιμήσεις διαφημίσεων και “Γιατί βλέπω αυτήν τη διαφήμιση;” για να ελέγχουν τις διαφημίσεις που προβάλλουν και τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την εξατομίκευσή τους.

Οι διαφημιστές μπορούν να συνεχίσουν να προβάλλουν εξατομικευμένες διαφημιστικές καμπάνιες στην Ευρώπη για χρήστες που επιλέγουν την υπηρεσία που υποστηρίζεται από διαφημίσεις. Η Meta παραμένει προσηλωμένη στην ανάπτυξη εργαλείων που διατηρούν την αξία της εξατομικευμένης διαφήμισης, ενώ επιτρέπουν στους χρήστες να ελέγχουν την διαφημιστική τους εμπειρία.

Η συνδρομή για την κατάργηση διαφημίσεων είναι διαθέσιμη σε άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω στην ΕΕ, τον ΕΟΧ και την Ελβετία. Ανάλογα με την πλατφόρμα, η συνδρομή θα κοστίζει 9,99€ το μήνα στον ιστό ή 12,99€ το μήνα σε iOS και Android. Αυτές οι τιμές αντιστοιχούν σε χρεώσεις που χρεώνουν η Apple και η Google, σύμφωνα με τις αντίστοιχες πολιτικές τους.

Τιμή και διαθεσιμότητα

Μέχρι την 1η Μαρτίου 2024, η αρχική χρέωση συνδρομής καλύπτει όλους τους συνδεδεμένους λογαριασμούς στο Κέντρο λογαριασμών ενός χρήστη. Ωστόσο, από την 1η Μαρτίου 2024, μια πρόσθετη χρέωση 6€ ανά μήνα στον ιστό και 8€ ανά μήνα σε iOS και Android θα υποβάλετε αίτηση για κάθε πρόσθετο λογαριασμό που αναφέρεται στο Κέντρο Λογαριασμών ενός χρήστη.