Πολλά χρόνια μετά τον “Εξήντα Λεπτών Πόλεμο”, οι πόλεις επιβιώνουν σε μια τώρα έρημη Γη μετακινούμενοι πάνω σε γιγαντιαίες μηχανές που επιτίθενται και καταβροχθίζουν τις μικρότερες πόλεις για να αναπληρώσουν τους πόρους τους. 13 Δεκεμβρίου 2018 στα VILLAGE CINEMAS.