Χρησιμοποιήστε νέα Z-Moves, νέες μορφές Pokémon και πολλά άλλα για να αμφισβητήσετε το μυστηριώδες Necrozma και να βοηθήσετε να σώσετε το φως στα Pokémon Ultra Sun και Pokémon Ultra Moon. Διαθέσιμο σε Nintendo 3DS και Nintendo 2DS το Νοέμβριο.