Πέντε νέοι μεταλλαγμένοι μόλις ανακάλυψαν τις ικανότητές τους και κρατούνται σε μυστική εγκατάσταση ενάντια στη θέλησή τους, αγωνίζονται για να ξεφύγουν από τις αμαρτίες τους στο παρελθόν και να σωθούν.