Τι είναι η HuMachine?

Αποδίδουμε την αποτελεσματικότητα των προϊόντων μας στην έννοια HuMachine Intelligence, η οποία αποτελεί τη βάση αυτού που αποκαλούμε True Cybersecurity. Η ουσία του HuMachine είναι μια συνέργεια τριών θεμελιωδών στοιχείων: η ανθρώπινη τεχνογνωσία, η μάθηση μηχανών και η ευφυΐα πληροφοριών μεγάλων δεδομένων, όλοι εργάζονται μαζί για να προστατεύσουν τις επιχειρήσεις από τις πιο προηγμένες απειλές. Αλλά τι είναι πίσω από αυτές τις λέξεις; Ας προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε χωρίς να πάμε πολύ βαθιά στις τεχνικές λεπτομέρειες.

Leave a Reply